top of page

                                         

             MESAFELİ SATIŞ SÖZEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: TEKNOLOJİK CENTER TELEKOMÜNİKASYON TEKSTİL GIDA ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: Yeni yol mahallesi Eski Saray 1. Sokak no: 3/A ÇORUM/MERKEZ MERSİS No: 0464033041500011

Telefon : 507 976 7676

E-posta: corumadm@gmail.com

1.2. ALICI BİLGİLERİ

Adı – Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-Posta:

MADDE 2-SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

1.3. İşbu sözleşme, yukarıda detay bilgileri bulunan ALICI'nın, ticari amaçla mal ve/veya hizmet sunan SATICI tarafından işletilmekte olan https:// https://www.mmtekno.net/ bundan hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.4. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. WEB SİTESİ’ nde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu sözleşme ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI'nın elektronik posta adresine gönderilmiştir.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin temel nitelikler ve detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri WEB SITESİ’nde belirtilmektedir. Alışveriş Sepetinde ve SATICI’nın email adresine gönderilen onay metninde belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra "ÜRÜN" olarak tanımlanmaktadır.

MADDE 5 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

5.1. Satın alınan Ürünün sevkiyatına Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesini takiben 3 iş günü içinde başlanacaktır.

5.2. Ürün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.

5.3.ÜRÜN, ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak iletilmek üzere en geç 30 (otuz) gün içinde SATICI adına yetkilendirilmiş kargo firmasına teslim edilir.

5.4. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ötürü SATICI sorumlu tutulamaz.

5.5. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 6 – ÖDEME ŞEKLİ

6.1. ALICI, WEB SİTESİ'nde bulunan ödeme ekranından ÜRÜN'e ilişkin ödeme şeklini seçer.

6.2. ALICI siparişi onaylamadan önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda SATICI tarafından işbu sözleşme tahtında açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

6.3. ALICI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkânları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkânıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. Burada temerrüt faizi Banka ile ALICI arasındaki anlaşma hükümlerine tabidir.

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI, WEB SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

7.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin birim ve vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

7.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Belirtilen teslim yükümlülüğüne ilişkin olarak herhangi bir gönderim kısıtlaması uygulanmamaktadır.

7.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü yasal süresinde tüketiciye bildirir ve ALICI'nın uygun görmesi halinde eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. ALICI'nın bu yönde bir talebi yok ise tahsil edilen ücret yasal süresinde ALICI'ya iade edilir.

7.5. Sözleşme konusu ÜRÜN'ün teslimatı için, ürün sipariş sürecinin tamamlanmış olması ve ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında herhangi bir nedenle ödeme/tahsilat iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.6. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç/ 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

7.7. ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışında öngörülemeyen olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi mücbir sebepler) nedeni ile yasal süresinde teslim edilememesi veya bu sürede teslim edilmesinin mümkün olmayacağının anlaşılması halinde, SATICI durumdan ALICI'yı haberdar eder. Bu durumda ALICI siparişi 14 (on dört) günlük süre içerisinde cayma hakkı kuralları çerçevesinde iptal edebilir, yine bu süre içerisinde benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise ALICI'nın cayma hakkını kullandığını bildirmesinden itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

7.8. ALICI işbu sözleşme kapsamındaki şikayetlerini WEB SİTESİ'nde iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri aracılığıyla veya doğrudan SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yapabilecektir.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

8.1. SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ÜRÜN'ü teslim aldığı veya ALICI tarafından gösterilen üçüncü kişinin teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ÜRÜN'ü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul ve beyan eder.

8.2. Cayma hakkının kullanılması için yukarıda anılan 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim kanallarına yazılı bildirimde bulunulması ve bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren ÜRÜN'ün 10 (on) gün içerisinde SATICI'ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmesi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ÜRÜN'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi zorunludur.

8.3 Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

8.4 SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde varsa malın ALICI'ya teslim masrafları da dahil olmak üzere, tahsil edilen tüm bedelleri ALICI'ya iade eder. SATICI, bu kapsamda yapılacak tüm geri ödemeleri ALICI'nın ÜRÜN'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tek seferde yapacaktır. Dolayısıyla, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi https://www.mmtekno.net/’da yer almaktadır.

8.5. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. ALICI iade edeceği malı SATICI’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

8.6. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz;

a) ALICI'nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar,

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI'ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,

g) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

h) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

MADDE 10 – DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME

10.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Ticaret Bakanlığı ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10.2. ALICI işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarına, cayma hakkının kullanımına ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11- YÜRÜRLÜK

11 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, onaylandığı tarihte Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI

TEKNOLOJİK CENTER TELEKOMÜNİKASYON TEKSTİL GIDA ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ALICI

                        ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

         İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


Mağazamıza üye olmak için Üye İşlemleri sayfamıza giderek ilgili bölümleri doldurmanız yeterlidir. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız iletişim ve ulaşım problemleri olasılığı açısından çok önemlidir. Ürün ve hizmetlerin çabuk ve kolay ulaşması için lütfen dikkatle ve eksiksiz doldurunuz.

Üye olmak oldukça basit ve hızlı bir işlemdir. Üye olmanız hiç bir yükümlülük altına girdiğinizi ifade etmez. Ancak alışveriş yapmadan önce Satış Sözleşmesini dikkatle okuyunuz.

Üyelik İptali

Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra https://www.mmtekno.net/ ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır.

Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.

Aşağıdaki Durumlarda Üyelik İptal Edilemez:

1 - Üye, son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse,
2 - Üyeye kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa,

Aşağıdaki Durumlarda Üyelik Tarafımızdan İptal Edilir:

3 - Sahtekarlık girişiminde bulunduysa,
4 - Sisteme veya https://www.mmtekno.net/ ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa.

Üye Güvenliği

Üye Bilgileri Güvenliği: Üyenin güvenliği için mağazamızda her türlü önlem alınmıştır. Bu alınan önlemlerin yanında sizlerde üye bilgilerinizin güvenliğinden sorumlusunuz. Mağazamıza giriş için kullandığınız bilgilerinizi hiç kimse ile paylaşmayın, güvenli olduğundan emin olmadığınız bilgisayarlardan sisteme giriş yapmayın.

             GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

TEKNOLOJİK CENTER TELEKOMÜNİKASYON TEKSTİL GIDA ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ve bağlı kuruluşları (topluca " TEKNOLOJİK CENTER " ve "biz") gizliliğinize saygı duyar. Gizlilik Politikamız ("bu Politika") hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdakileri okuyun. Bu Politika, bu Politikayı görüntüleyen ya da buna bağlantılar sağlayan TEKNOLOJİK CENTER web siteleri, ürünleri, hizmetleri için geçerlidir.

Bu Politikada kişisel verilerinizin TEKNOLOJİK CENTER tarafından nasıl işlendiği açıklanmakla birlikte tüm veri işleme senaryolarına değinilmez. TEKNOLOJİK CENTER, toplama işleminde önce sağlanan destekleyici politikalar veya bildirimler yoluyla sizi, ürüne ya da hizmete özel veri toplama işlemi hakkında bilgilendirebilir.

Bu Politikada şunlar açıklanmaktadır:

 • Kişisel Verilerinizi Nasıl Toplar ve Kullanırız?

 • Tanımlama Bilgileri (Çerezler) ve Benzer Teknolojiler

 • Kişisel Verileri Nasıl Açıklarız?

 • Kişisel Verilerinize Nasıl Erişiriz ve Bunları Nasıl Denetleriz?

 • Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruruz?

 • Çocukların Kişisel Verilerini Nasıl İşleriz?

 • Üçüncü Taraf Sağlayıcılar ve Bunların Sunduğu Hizmetler

 • Kişisel Verilerinizin Uluslararası Aktarımları

 • Bu Politikaya Yönelik Güncellemeler

 • Bizimle İletişime Geçme

1. Kişisel Verilerinizi Nasıl Toplar ve Kullanırız?

Kişisel veriler, tek başına ya da toplu olarak gerçek bir kişiyi tanımlamak üzere kullanılabilecek bilgiler anlamına gelir. Söz konusu veriler; web sitelerimizi, ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullandığınızda ya da bizimle etkileşim kurduğunuzda (ör. bir TEKNOLOJİK CENTER hesabı açarak veya destek için bizimle iletişime geçerek) sizin tarafınızdan bize doğrudan sağlanır. Web sitelerimiz, ürünlerimiz veya hizmetlerimizle nasıl etkileşim kurduğunuzu kaydederek (örneğin, tanımlama bilgileri gibi teknolojiler kullanarak) ve cihazınızda çalışan yazılımdan kullanım verileri alarak da veri elde edebiliriz. Yasaların izin verdiği şekilde, halka açık ve ticari üçüncü taraf kaynaklardan da veri elde edebiliriz. Örneğin, hizmetlerimizi desteklemek üzere diğer şirketlerden istatistiksel veriler satın alabiliriz. Topladığımız kişisel veriler, ziyaret ettiğiniz web sitesine ya da kullandığınız ürün veya hizmete bağlı olarak ad, posta ve e-posta adresi, telefon numarası ve oturum açma bilgilerini (hesap ve parola) içerebilir.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz:

 • Siparişlerinizi yerine getirme; ürünleri veya hizmetleri teslim etme, etkinleştirme ya da doğrulama; değişim isteklerinizi yerine getirme ve teknik destek sağlama.

 • Onayınızı alarak sizinle iletişime geçme; size ilgilenebileceğiniz ürünler ve hizmetler hakkında bilgi gönderme; sizi TEKNOLOJİK CENTER 'ın promosyon etkinliklerine ve pazar anketlerine davet etme ya da size pazarlama bilgileri gönderme. Bu tür bilgileri almak istemiyorsanız bunları alma seçeneğini istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

 • Size, işletim sistemi ya da uygulama güncellemeleri veya yüklemeleri gibi önemli bildirimler gönderme.

 • Size kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve içerik sağlama; satış sonrası hizmetleri etkinleştirme.

 • İç denetim, veri analizi ve araştırma yoluyla ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirme.

 • Ticari operasyonlarımızı analiz etme ve pazar payımızı değerlendirme;

 • Bize hata raporları göndermeyi seçtiğinizde sorun giderme.

 • Karşıya yüklediğiniz veya indirdiğiniz veriler ile karşıya yükleme ve indirme için gereken verileri eşitleme, paylaşma ve depolama.

 • Kaybı önleme ve sahtekârlıkla mücadele programlarımızı iyileştirme.

 • Geçerli yasal gerekliliklere, ilgili sektör standartlarına ve politikalarımıza uyma ve bunları uygulama

TEKNOLOJİK CENTER, kişisel olarak tanımlanabilir olmayan bilgileri de (Non-PII) toplayabilir ve kullanabilir. Non-PII belirli bir kişiyi tanımlamakta kullanılamayan bilgilerdir. Örneğin TEKNOLOJİK CENTER, web sitesi ziyaretçi sayısı gibi istatistiksel veriler toplar. Bu verileri hizmetlerimizi iyileştirebilmek ve ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabilmek amacıyla, kullanıcıların web sitelerimizi, ürün ve hizmetlerimizi nasıl kullandıklarını anlamak için toplarız. TEKNOLOJİK CENTER, isterse non-PII niteliğindeki bilgileri başka amaçlarla toplayabilir, kullanabilir, işleyebilir, aktarabilir ya da açıklayabilir.

Kişisel verilerinizi, non-PII niteliğindeki bilgilerden ayrı tutmaya ve iki veri türünün ayrı kullanılmasını sağlamaya çalışırız. Kişisel veriler, non-PII niteliğindeki bilgilerle birleştirilirse işleme sırasında yine kişisel veri olarak ele alınır.

2. Tanımlama Bilgileri (Çerezler) ve Benzer Teknolojiler

2.1 Tanımlama Bilgileri

Web sitemizin düzgün çalışmasını sağlamak için bazen bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza tanımlama bilgisi olarak bilinen küçük bir veri parçası yerleştirebiliriz. Tanımlama bilgisi, bir web sunucusu tarafından bilgisayara ya da mobil cihaza depolanan metin dosyasıdır ve tanımlama bilgisi içeriği, yalnızca kendisini oluşturan sunucu tarafından alınıp okunabilir. Tanımlama bilgisindeki metin genellikle tanımlayıcılar, site adları ile bazı sayı ve karakterlerden oluşur. Tanımlama bilgileri, kullandığınız tarayıcılara ya da mobil uygulamalara özeldir ve web sitelerinin tercihleriniz ya da alışveriş sepetinizdeki öğeler gibi verileri depolamasını sağlar.

Diğer birçok web sitesi ya da İnternet hizmet sağlayıcıları gibi, TEKNOLOJİK CENTER’da kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır. Oturum tanımlama bilgileri, her ziyaretten sonra silinirken kalıcı tanımlama bilgileri, birden fazla ziyaretten sonra da yerinde kalır. Tanımlama bilgileri, web sitelerinin, bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızdaki dil ayarları veya yazı tipi boyutu ve diğer tarayıcı tercihleri gibi ayarlarınızı hatırlamasını sağlar. Bu, bir kullanıcının her ziyarette tercihleri baştan belirlemesine gerek olmadığı anlamına gelir. Öte yandan, tanımlama bilgisi kullanılmadığında web sitesi, web sayfasını her yüklediğinizde sizi yeni bir ziyaretçi olarak değerlendirir. Örneğin, oturum açmış olduğunuz bir web sitesinden başka bir web sitesine yönlendirilip ardından geri döndüğünüzde web sitesi sizi tanımaz ve tekrar oturum açmanız gerekir.

TEKNOLOJİK CENTER, tanımlama bilgilerini bu Politikada belirtilmeyen bir amaç doğrultusunda kullanmaz. Tanımlama bilgilerini istediğiniz şekilde yönetebilir veya silebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için AboutCookies.org adresini ziyaret edin. Çoğu web tarayıcısı, tanımlama bilgilerini engelleme seçeneği sunduğundan bilgisayarınızda depolanan tüm tanımlama bilgilerini silebilirsiniz. Ancak bunu yaparsanız web sitemizi her ziyaretinizde kullanıcı ayarlarını değiştirmeniz gerekir. Tarayıcınızın tanımlama bilgileri ayarlarını nasıl yöneteceğinizi burada bulabilirsiniz:

Internet Explorer Google Chrome Mozilla Firefox Safari Opera

 

2.2 Web İşaretleri ve Piksel Etiketleri

Web sitelerimizde tanımlama bilgilerinin yanı sıra web işaretleri ve piksel etiketleri gibi diğer benzer teknolojileri de kullanabiliriz. Örneğin, TEKNOLOJİK CENTER’ın size gönderdiği bir e-postada TEKNOLOJİK CENTER web sayfalarından birine yönlendiren, tıklayarak açabileceğiniz bir URL yer alabilir. Bağlantıya tıkladığınızda TEKNOLOJİK CENTER, ürünlerimize veya hizmetlerimize yönelik tercihlerinizi öğrenmemize ve müşteri hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olmak amacıyla ziyaretinizi izler. Web işareti, bir web sitesine ya da e-postaya yerleştirilmiş saydam bir grafik resimdir. E-postalarda, e-postanın açılıp açılmadığını öğrenmemizi sağlayan piksel etiketleri kullanırız. Etkinliklerinizin bu şekilde izlenmesini istemiyorsanız TEKNOLOJİK CENTER posta listesi aboneliğinden dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.

Web sitemizi kullanarak yukarıda açıklandığı şekilde tanımlama bilgisi, web işareti ya da piksel etiketi kullanımına izin verirsiniz.

3. Kişisel Verileri Nasıl Açıklarız?

Hizmetler TEKNOLOJİK CENTER’ ın yetkilendirdiği iş ortakları tarafından sağlandığında TEKNOLOJİK CENTER, kişisel verileri bu Politikada açıklandığı şekilde diğer iş ortaklarıyla paylaşır. Örneğin, İnternet üzerinden bir TEKNOLOJİK CENTER ürünü satın aldığınızda TEKNOLOJİK CENTER 'ı  n, sevkiyatı ayarlaması için lojistik sağlayıcısıyla veya hizmetleri sağlaması için bir iş ortağıyla kişisel verilerinizi paylaşması gerekir. Ayrıca global bir şirket olarak kişisel verileri, TEKNOLOJİK CENTER bağlı kuruluşları ve iştirakleri ile de paylaşabiliriz.

TEKNOLOJİK CENTER, geçerli yasalara uymak veya geçerli yasal işlemlere yanıt vermek amacıyla kişisel verilerinizi emniyet yetkilileri ve diğer devlet kurumlarına da açıklayabilir. TEKNOLOJİK CENTER TELEKOMÜNİKASYON ‘ın bazı yargı bölgelerinde yeniden yapılanma, şirket birleşmesi ve iktisabı veya iflas ve tasfiye davalarına dahil olması durumunda kişisel verileriniz, söz konusu işlemle bağlantılı olarak açıklanabilir. TEKNOLOJİK CENTER olarak Hüküm ve Koşulların uygulanması veya açıklamanın fiziksel hasarı ya da finansal kaybı önlemek ya da şüpheli ya da fiili yasa dışı bir faaliyet soruşturmasıyla bağlantılı olarak gerekli ya da uygun olduğuna inanmamız gibi uygun hallerde de verilerinizi açıklayabiliriz.

4. Kişisel Verilerinize Nasıl Erişiriz ve Bunları Nasıl Denetleriz?

TEKNOLOJİK CENTER 'ye sunulan tüm kişisel verilerin doğruluğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdur. TEKNOLOJİK CENTER TELEKOMÜNİKASYON, kişisel verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü korumayı ve verileri güncel tutmayı amaçlar.

Yargı bölgenizdeki yasaların gerekli kıldığı ölçüde, (i) sizinle ilgili sakladığımız belirli kişisel verilere erişme hakkına sahip olabilir, (ii) bu verilerdeki yanlışlıkları güncellememizi veya düzeltmemizi isteyebilir, (iii) kişisel verilerinizi kullanmamıza karşı çıkabilir ve (v) kişisel verilerinizi veri tabanımızdan silmemizi isteyebilirsiniz. Bu hakları kullanmak için lütfen  adresine tıklayarak her  ile iletişime geçin. Güvenlik için yazılı talep göndermeniz gerekebilir. Talebin sahte, uygulanamaz olduğunu ya da başkalarının gizliliğini tehlikeye sokabileceğini düşünmek için makul gerekçelerimiz varsa talebi reddedebiliriz.

5. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruruz?

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişim, açıklama, kullanım, değişiklik, hasar veya kayıptan korumak amacıyla uygun fiziksel, idari ve teknik önlemleri alırız. Örneğin, veri gizliliği için şifreleme teknolojileri, saldırıları önlemek amacıyla koruma mekanizmaları ve kişisel verilerinize yalnızca yetkisi olanların erişmesine izin vermek üzere erişim kontrolü mekanizmaları kullanırız. Ayrıca kişisel verileri koruma bilinçlerini artırmak amacıyla çalışanlara güvenlik ve gizliliği korumaya ilişkin eğitim veririz. Yasalar gerekli kılmadığı veya zorunlu kalmadığımız sürece kişisel verilerinizi, yalnızca bu Politikada belirtilen amaç doğrultusunda gerektiği şekilde saklarız. TEKNOLOJİK CENTER, kişisel verilerinizi korumayı amaçlamaktadır, ancak lütfen hiçbir güvenlik önleminin kusursuz olmadığını unutmayın.
 

6. Çocukların Kişisel Verilerini Nasıl İşleriz?

Web sitelerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz öncelikle yetişkinler için tasarlanmıştır. Çocuklar, ebeveyn ya da vasi izni olmadan TEKNOLOJİK CENTER hesabı oluşturmamalıdır. Ebeveyn izni olmadan bir çocuğun kişisel verileri toplanırsa verileri yalnızca yasaların izin verdiği şekilde, söz konusu çocuğun ebeveyn ya da vasilerinin açık izni alınarak ya da çocuğun korunması için gerekli olduğunda kullanır veya açıklarız. Bir çocuğun kişisel verilerini ebeveynlerinden önceden izin almaksızın yanlışlıkla toplarsak verileri en kısa sürede silmeye çalışırız.

7. Üçüncü Taraf Sağlayıcılar ve Bunların Sunduğu Hizmetler

Olumlu bir kullanıcı deneyimi sağlamak için TEKNOLOJİK CENTER ve iş ortakları dışındaki üçüncü taraflardan ("üçüncü taraflar") içerik ya da web bağlantıları alabilirsiniz. TEKNOLOJİK CENTER söz konusu üçüncü tarafları denetleme hakkına sahip değildir, ancak üçüncü tarafların sağladığı bağlantıları kullanma, içerikleri görüntüleme ve/veya ürünlere ya da hizmetlere erişime tercihi size aittir.

TEKNOLOJİK CENTER, bu Politikaya tabi olamayan üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarını ve veri koruma politikalarını denetleyemez. Böyle bir üçüncü tarafa kişisel bilgi verdiğinizde lütfen söz konusu üçüncü tarafın gizlilik koruma politikasını okuyun ve inceleyin.

8. Kişisel Verilerinizin Uluslararası Aktarımları

Global bir şirket olduğumuzdan TEKNOLOJİK CENTER tarafından toplanan kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerinizin kullanıldığı ülkede/bölgede ya da TEKNOLOJİK CENTER veya bağlı kuruluşları, iştirakleri ya da hizmet sağlayıcılarının bulunduğu diğer ülkelerde/bölgelerde işlenebilir veya verilerinize buralardan erişilebilir. Bu yargı bölgelerinin farklı veri koruma yasaları olabilir. Böyle durumlarda TEKNOLOJİK CENTER, bu verilerin bu Politika ve verilerin bulunduğu bölgenin geçerli yasalarının gerektirdiği şekilde işlenmesini sağlamak üzere önlemler alır. Örneğin, kişisel verilerinizin sınırlar arası aktarımına ilişkin izninize yönelik standart sözleşme maddeleri gibi çeşitli yasal mekanizmalar kullanabilir ya da sınırlar arası veri aktarımı öncesi verilerin anonimleştirilmesi gibi güvenlik önlemleri uygulayabiliriz.

9. Bu Politikaya Yönelik Güncellemeler

TEKNOLOJİK CENTER, bu Politikayı istediği zaman güncelleme ya da değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklik durumunda en güncel Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlarız. Gizlilik Politikasında büyük ve önemli değişiklikler yapılması durumunda, web sitelerimizde bildirim yayınlama ya da size doğrudan bildirim sağlama gibi farklı kanallarla sizi bilgilendirebiliriz. 

GARANTİ VE İADE KOŞULLARI

I. Vazgeçme:
Almış olduğunuz ürünü ambalajı açılmadan, kullanmadan, bozulmasına imkan vermeden satış faturası tarihinden itibaren 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Orijinal kutusu bozulmuş, tekrar satışa sunulma özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürünler eğer var ise standart aksesuarı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız iade edilmelidir. İade ürünlerinizi, ürünü iade etmeden önce iade nedeninizi belirterek fatura numaranız ve sipariş numaranızı içeren mesajı e-posta adresimize veya iletişim(müşteri hizmetleri) bölümümüze gönderiniz. Müşteri hizmetleri gönderdiğiniz e-mail aracılığı ile sizinle temasa geçecek, ürünü nasıl iade edeceğiniz size bildirilecektir.
· İade nedeniyle ödenecek taşıma masrafları tüketici tarafından karşılanacaktır.

II. Taşıma Sırasında Hasar Görmüş Ürünler:
Taşıma sırasında hasar görmüş ürünü tespit etmek için kapınıza gelen siparişi  kargo yetkilisinin yanında açıp faturası ile karşılaştırınız. Bir hata, eksiklik ve tahribat olup olmadığını kontrol ediniz. Almış olduğunuz üründe tahribat veya eksiklik olması koşulunda kargo görevlisinin yardımı ile tutacağınız tutanakta belirtip, ürünü kargo yetkilisine teslim ediniz. Aksi halde ürünü eksiksiz aldığınız kabul edilip iade işlemi gerçekleştirilmez. Fişsiz, faturasız ve tutanaksız gönderilmiş olan ürünlerin iadeleri firmamız tarafından kabul edilmemektedir. Bu belgelerin tarafımıza ulaşmasını takip eden 7 gün içerisinde ürün bedelinin müşterinin kredi kartına iade edilmesi için firmamız girişimde bulunur. (Not: Ürün iadesinde banka tarafından kaynaklanan aksaklıklardan bu site sorumlu değildir.)
· Talep ederseniz taşıma sırasında hasar görmüş olan ürününüzün yerine aynı veya eş değerde başka bir ürün alabilirsiniz.

III. Ayıplı Ürünler:
Teslimat sırasında fark edilemeyip ürünün uygulamasında meydana çıkan ayıplı ürünleri hatalarını belirterek fatura ve sipariş numaralarınızı içeren mesajı e-posta adresimize veya iletişim bölümünü kullanarak gönderiniz. Müşteri hizmetleri göndermiş olduğunuz gerekçenizi uygun görürse faturanızla birlikte almış olduğunuz ürünü test etmek için firmaya yollar. Yapılan inceleme sonunda firmadan gelen raporda test edilen üründe bozukluk görülmez ise tüketiciden alerji durumunu açıklayan doktor raporu istenir. Alınan doktor raporunun müşteri hizmetlerine ulaştırılması halinde tüketicinin talebine göre aynı ücrette başka bir ürün veya ödeme iptali işlemi gerçekleştirilir.

·  Ayıplı Ürünlerde iade edilen ürünün taşıma masrafları tarafımızdan karşılanacaktır.

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

 1. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI:
ADRES:
EPOSTA:
TEL:
FAKS:

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ............, ........., bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

 2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

bottom of page